Розмарин

Розмарин

Всеми любимая приправа — розмарин — цветет

розмарин цветет